Menu

Het ARCHEOlab

ontwerp educatieve ruimte en visuele communicatie

beeldplan
grafisch ontwerp
typografie
infographic

oppervlakte

250 m2

concept

Museum Het Valkhof

realisatie

Museum Het Valkhof
Tars Visuele Presentatie

fotografie scholieren

Flip Franssen

De wereld van de archeologie van nu

Museum Het Valkhof

In het ARCHEOlab wordt het hele verhaal van de ­archeologie verteld. Hoe gaat een opgraving in zijn werk, welke stappen worden er gezet om vondsten uit de bodem bloot te kunnen leggen en­ ­welke techni­sche middelen worden daarvoor gebruikt? Nieuwe technologie, internet en digitale toepassingen maken steeds meer mogelijk. Een ­10 m lange ­infographic geeft dit werkproces weer en maakt de archeologie toegank­e­lijk voor de middelbare scholier.

Tijdens een workshop onderzoeken zij archeolo­gische vondsten die het verhaal vertellen van 3000 jaar geschiedenis van Nijmegen. De scholieren gebruiken hiervoor (3D)scanners, microscopen en een ­dendrochronologie app. De hedendaags vormgegeven tijdlijn met integreerde objecten vanaf de prehistorie tot nu helpt om de objecten in de kunst­historische context te plaatsen.