Menu

Visie op stad en regio

publicaties

concept/redactionele indeling
beeldresearch
grafisch ontwerp
infographic

opdrachtgever

Gebiedsvisie:
gemeente Nijmegen
MIRT-agenda:
gemeente Arnhem
gemeente Nijmegen
Provincie Gelderland

fotografie

Gemeente Nijmegen, gemeente Arnhem, Regionaal Archief ­Nijmegen, Erik van't Hullenaar, Luuk van der Lee, William Moore, Stefan Verkerk, Norbert Voskens

druk

DPN, Coers en Roest

Toekomstbeeld en impressies in boekvorm

vier uitgaven

Gebiedsvisie Vlaamskartier en Westerkwartier
Het gebied rondom de Molenpoort en de voormalige UWV-locatie in Nijmegen zijn toe aan een opwaardering. De openbare ruimte en de leefbaarheid staat onder druk. Bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en de ­gemeente werken samen aan nieuwe­ ­initiatieven en een toekomstvisie. Het resultaat: twee kleurrijke ­uitgaven in woord en beeld van stedelijke ­gebieden in ontwikkeling.

MIRT-agenda stedelijk netwerk Arnhem-Nijmegen
De rijk geïllustreerde uitgaven aangevuld met quotes schetsen de kansen op economisch en maatschappelijk gebied van de regio. De MIRT-­agenda gaat in op de economische ontwikkeling, ­de ­woningbouwopgave, de stedelijke bereikbaarheid en duurzaamheid. Ze biedt een richt­lijn voor maatregelen om de concurrentie­positie en het ­vestigingsklimaat op lange ­termijn te versterken.