Menu

Publieks­campagnes

visuele communicatie en visuele identiteit

art direction
beeldplan
creatief concept
grafisch ontwerp

opdrachtgevers

SLIM/Rijnwaalpad:
Stadsregio Arnhem-Nijmegen
Ieder 1 gelijk:
Bureau voor Gelijke ­Behandeling Gelderland Zuid

samenwerking

Gloed communicatie
Theo de Vries/wunderbar

fotografie

SLIM/Ieder 1 gelijk:
Norbert Voskens
Dennis Vloedmans
Rijnwaalpad:
Atelier Lek

Van slim reizen tot antidiscriminatie

in de regio Arnhem en Nijmegen

Slim op weg
Minder files betekent slimme acties bedenken om reizigers te stimuleren meer gebruik te maken van ov, fiets en carpoolen. Abri's langs de weg maken attent op hinder en geven reisalternatieven aan. Een informatiemap voor werkgevers over maatregelen en acties maken onderdeel uit van de campagne.

Ideeën voor het Rijnwaalpad
De ideeëncampagne betrok het publiek en het bedrijfsleven bij de inrichting van de nieuwe snelfietsroute. Het ‘fast forward’ symbool in combinatie met de kettingschakel is beelddrager voor de visuele identiteit. Atelier Lek baseerde de vorm van de lichtarmaturen (een van de winnende ontwerpen) op het beeldmerk.

Ieder 1 gelijk
Ongeacht je afkomst, huidskleur, geloof, leef­tijd, ­politieke overtuiging, seksuele ­geaardheid, handicap enz. heeft iedereen recht op gelijke behandeling. De visuele identiteit en ­campagne sluiten ­hier naadloos op aan. Door een ­portret en de cijfer 1 te halveren en te combi­neren met een willekeurig andere helft ontstaat een prikkelend beeld die de filosofie van Iedereen gelijk verbeeldt.